Det är upprörande hur man i debatten kallar IS-mördarna för svenskar. De är inte svenskar, har aldrig varit och kommer aldrig att bli!

2015-04-23


Externa länkar:
Nationell Idag
SD-Arkivet
SD Kungsbacka
Göteborgsbulletinen

Nationella bloggar:
Jimmy Windeskog
Joakim Larsson
Patrik Ehn
Göran Olsson


Senaste nytt från Frihetens fackla


Ett tråkigt beslut

Mattias From kommenterar uteslutningen:
Jag blev igår meddelad om att jag utesluts ur Sverigedemokraterna med omedelbar verkan. Detta pågrund av ett inlägg jag skrev i våras där jag kritiserade partiets Israelvänliga hållning och den kupp riktad mot Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), som stöttats av ledande personer inom moderpartiet. Jag kritiserade också SD Kurirens chefredaktör Tommy Hansson som uttryckt sig djupt kränkande om partiveteranen Solveig Renhammar som valt att lämna partiet. Hansson skrev bland annat att Renhammar var "mentalt och politiskt efterbliven" samt att hon "borde investera i en hjärnröntgen". Ett sådant nedvärderande språkbruk tycker inte jag hör hemma i en demokratiskt sansad debatt.

I inlägget som ligger till grund för uteslutningen fanns en formulering som misstolkats och som kunde ha formulerats på ett tydligare sätt. Detta var i samband med att jag skrev om ordförandestriden inom SDU. Jag skrev: "Sedan dess har SDU-ledningen hamnat i konflikt med sionisterna inom moderpartiet som vill att SD och SDU alltid skall ta Israels parti och därmed bortse från den nationalistiska grundprincipen om alla folks rätt till ett eget land."

För denna mening har jag blivit kallad "antisemit" "partiskadlig" med mera, med mera. Jag vill därför tydligt markera: Jag är och har aldrig varit någon antisemit. Jag är demokrat och jag tycker att allt hat, oavsett om det riktas mot judar, svenskar eller någon annan folkgrupp är fel. Och det står jag för. Detta har jag också tydligt förklarat för partistyrelsen när ärendet mot mig väcktes.

Jag tror snarare att uteslutningen handlar om min kritik mot ledningen och kuppen mot SDU. I Sverigedemokraterna får man till skillnad från alla andra riksdagspartier nämligen inte lov att kritisera ledningen offentligt - då hotas man av uteslutning, vilket exempelvis drabbade Allan Jönsson i Bjuv. I ett demokratiskt parti bör det vara högt i tak och det måste få finnas utrymme för olika uppfattningar inom vissa områden. Det måste också få finnas utrymme för misstag. Högt uppsatta företrädare har gjort oerhört partiskadliga uttalanden. Utesluts dessa? Knappast - inkonsekvensen är uppenbar!

Naturligtvis skall personer kunna uteslutas. Men då skall det finnas en skälig grund till detta. De senaste årens uteslutningskultur har tyvärr resulterat i att flera kompetenta företrädare uteslutits i stort sett enbart för att de kritiserat ledningen och det toppstyre som denna driver.

Jag väljer att här publicera delar av det försvarsbrev jag skickade in när uteslutningsärendet mot mig öppnades i slutet av maj. Jag hade hoppats att partistyrelsen skulle acceptera brevet och ta till sig av kritiken, men i stället utesluts jag av en oenig styrelse.

Försvarsbrev
Med anledning av att medlemsutskottet beslutat att öppna ett personärende mot mig ger jag här min version av den artikel rörande partiveteranen Solveig Renhammar-Metus avhopp som publicerades av mig på Frihetens facklas Internetupplaga den 27:e maj 2012.

Medlemsutskottets Anna Wigenstorp skriver att "Det har inte handlat om enstaka ordval, utan om en ideologiskt färgad text som visar på värderingar som inte kan anses som acceptabla för Sverigedemokraterna." Där håller jag inte med. Det är möjligt att jag skulle ha kunnat uttrycka mig annorlunda och varit mer tydlig i min artikel om var jag står, men artikeln i sig ger inte uttryck för någon ideologisk avvikelse, däremot har denna misstolkats. Mer om detta kommer längre fram.

Bakgrund
Anledningen till att jag valde att skriva och publicera den ovan nämnda artikeln var bland annat att jag tycker det är tråkigt när en person med ett så långt engagemang i partiet väljer att lämna på det här sättet. Men det var också för att SD Kurirens chefredaktör Tommy Hansson en dag tidigare skrev ett mycket kränkande inlägg om Renhammar-Metus avhopp under rubriken "Goda nyheter för Sverigedemokraterna!" I inlägget konstaterade Hansson att Solveig Renhammar-Metus är både "mentalt och politiskt efterbliven" samt "borde investera i en hjärnröntgen". Ett sådant kränkande påhopp mot en person, som under nästan halva sitt liv kämpat för partiet tyckte jag inte var schysst eller ens acceptabelt, oavsett varför hon nu väljer att lämna partiet. Det är inte värdigt vårt parti att uttrycka sig så och jag kände mig därför tvungen att kommentera detta.

Jag skrev dagen därpå en artikel under rubriken "Solveig Renhammar lämnar SD". Tanken var att först redogöra lite kort kring varför hon lämnar partiet och sedan kommentera Hanssons kränkande påhopp mot henne. Renhammar-Metus är inte vem som helst utan faktiskt en av partiets två första folkvalda politiker som valdes in i kommunfullmäktige redan 1991.

I artikeln jag skrev tog jag inte ställning till Renhammars uttalanden där hon bland annat enligt den vänsterextrema tidskriften Expo skall ha sagt att "judar styr partiet" samt att "judar vill ta över Europa". Det var kanske ett misstag. Kanske skulle jag ha uttryckt min syn i den frågan och poängterat att jag inte alls delar den uppfattningen. Men jag fokuserade i stället på den kritik Renhammar-Metus riktade mot SDU konflikten då den berör mig väldigt mycket då jag själv är aktiv i ungdomsförbundet. Huvudanledningen till att Renhammar-Metus hoppade av var den konflikt som började med att SDU i höstas gick ut i Aftonbladet och krävde ett erkännande av en Palesinsk stat.

Renhammar-Metus som är en stor palestinavänn reagerade därför kraftigt på uppgifterna om att SDU inte skulle få talartid under Almedalsveckan samt den kupp mot SDU-ledningen som vissa personer i moderpartiet drivit på för att bland annat ta tillbaka SDU:s ställningstagande för en tvåstatslösning med ett erkännande av en Palestinsk stat. Och jag kallar saker vid sitt rätta namn, för det handlar faktiskt om en kupp och inte om något vanligt ordförandeval. Det kan jag som har god insyn i ungdomsförbundet konstatera. I våras samlades Hallands aktiva SDU:are på ett möte i Laholm för att där diskutera om framtiden för Halland och planera för eventuella aktiviteter under sommaren samt Almedals-resan. Närvarade på mötet gjorde också Ted Ekeroth och Jonathan Lindqvist från SDU Syd, som Halland ligger under. De drev hårt på och försökte få oss att bilda ett eget distrikt för att få fyra egna ombud att rösta bort Gustav Kasselstrand med! Självklart gick vi inte med på sådana fula spel utan valde i stället att lägga bildandet av ett distrikt på is för att senare under sommaren kanske bilda en interimstyrese och om det fungerar bra bilda ett självständigt distrikt först 2013. Vi ansåg inte att man skall bilda nya distrikt bara för att stödja den ena eller andra kandidaten till ordförandeposten (speciellt inte om detta trycks på av folk utanför Halland).

För att återgå till min artikel så citerade jag Renhammar-Metus och skrev lite om hennes historia i partiet där jag även noterade att hon suttit i partistyrelsen för SD. Jag publicerade också en sida ur Göteborgsbulletinen nr.2 1992 där Renhammar-Metus rapporterade från kommunfullmäktige i Dals-Ed. Det kan knappast vara ideologiskt avvikande att citera någon annan, även om denna i viss mån uttryckt sig i svepande ordalag (jag tänker på de uttalandena om judars inflytande över Europa). Jag är ingen antisemit och jag hyser inget förakt mot det judiska folket och jag känner själv personer med judiskt ursprung. Detta framgår tydligt på Frihetens fackla där vi även skrivit och rapporterat om antisemitism.


Frihetens fackla pryds även med banderollen ovan som visar att vi tydligt tar avstånd från odemokratiska ideologier och det våld som går i deras spår.

Med andra ord framstår påståendet om att jag skulle vara en ideologisk avvikare som rent löjeväckande. Jag är nationalist, demokrat och tar avstånd från fientlighet oavsett om den riktar sig mot svenskar, judar, muslimer eller mot någon annan grupp. Som nationalist stödjer jag också grundprincipen om alla folks rätt till ett eget land och tycker därför att både Israel och Palestina skall erkännas. Hur skall vi svenskar kunna hävda rätten till vårt eget Fädernesland om inte andra folkgrupper kan göra detsamma med sina områden? Jag är för en tvåstatslösning samt kritisk till Israels utrikespolitik. Det är däremot INTE samma sak som att jag skulle hysa något förakt mot judar eller någon annan folkgrupp för den delen.

Om Sverigedemokraterna skall vara ett demokratiskt parti måste demokratin också gälla inom partiet. Det är inte rätt att utesluta kritiker eller personer som begår minsta felsteg samtidigt som det finns personer högre upp i hierarkin som gjort sig skyldiga till i vissa fall värre övertramp. Högt i tak och lyhördhet för oliktänkande inom ramen för den demokratiska nationalismen ser jag som en självklarhet. Man måste därför få lov att kritisera vissa företeelser inom rörelsen även utåt om man inte får gehör inom partiet.

Medlemmarna har inte beslutat att partiet skall driva en pro-israelisk linje eller att vår internationelle sekreterare skall fälla oerhört partiskadliga uttalanden om de mördade på hjälpskeppet Ship to Gaza:

"Ett gäng diktatur- och islamistkramande israelhatare anfaller israeliska soldater med bl a knivar. Sedan klagar de... "

Eller att "visa solidaritet med de nya bosättarna" som bygger på ockuperad mark.

När vi har tongivande personer på viktiga poster i vårt parti som uttrycker sig så måste också vi som är för en annan uppfattning få yttra oss utan att riskera uteslutning. I min artikel skrev jag bland annat:

"Sedan dess har SDU-ledningen hamnat i konflikt med sionisterna inom moderpartiet som vill att SD och SDU alltid skall ta Israels parti och därmed bortse från den nationalistiska grundprincipen om alla folks rätt till ett eget land."

Reaktioner och försvar
Efter att artikeln legat uppe ett dygn skrev vänsterextrema Expo en vinklad artikel med rubriken "SD Kungsbacka ser sionister i partitoppen". Något som vid en första anblick faktiskt kan ses som partiskadligt. Men om man läser mitt förtydligande och det jag verkligen skrev så ger texten i sig inte uttryck för någon ideologisk avvikelse även om jag kunde ha varit mer tydlig om var jag står, dvs kritisk till Israel men starkt emot antisemitism och nazism. Jag använde mig av ett laddat ord - sionister. Jag påstod inte att dessa "styr partiet" eller för den delen att de vill "ta över Europa". Jag konstaterade endast att det finns personer i partiet som har pro-Israeliska värderingar. Det konstaterar jag av deras egna handlingar och uttalanden där bland annat Ted Ekeroth tagit emot ett pris av "World Zionist Organisation" samt att chefredaktör Tommy Hansson kallar sig själv sionist. Dock kan ordet sionist missbrukas och används även av nynazister som ett kodord för judar. Men det var inte i något sådant sammanhang jag använde ordet utan jag menade den politiska sionismen med stödet för Israel och dess agerande. De är sedan märkligt att vissa får använda ordet utan att bli stämplade som antisemiter.

2012-09-18 07:36:01

Mattias From

Direktlänk till detta inlägg:


23:34 - 2020.02.24


Välkommen!
Frihetens fackla är en Internetpublikation från Kungsbacka som förespråkar en sund folklig nationalism byggd på demokratisk grund. Sidan har som målsättning att Sverige skall förbli svenskt.

Jag som driver sidan heter Mattias From och jag har en bakgrund som folkvald ledamot i kommunfullmäktige i Kungsbacka samt skribent för den nationalistiska veckotidningen Nationell Idag.Nationell Idag aug-sept gratisexemplar 2013

Utdelade: 5000

Mål: 5000

Status: AvslutadFrihetens fackla - Demokratisk, nationalistisk publikation från Kungsbacka - Vi säger vad du tänker!